Chyžné, pohľad na vrchný register nástenných malieb na východnej stene presbytéria