Chyžné, pohľad do presbytéria a na ostenie víťazného oblúka zo severozápadu