Chyžné, pohľad pozdĺž východnej steny presbytéria zo severu