Chyžné, pohľad pozdĺž východnej steny presbytéria z juhu