Chyžné, pohľad pozdĺž severnej steny presbytéria zo západu