Chyžné, pohľad pozdĺž južnej steny presbytéria zo západu