Chyžné, pohľad na víťazný oblúk a do presbytéria kostola