Koceľovce, pohľad na severovýchodnú stenu presbytéria