Koceľovce, pohľad do presbytéria so scénami Navštívenie, Kristus na hore Olivovej, Nesenie kríža