Koceľovce, scéna Navštívenia s viditeľnými plodmi Ježiška a Jána Krstiteľa v telách ich matiek