Koceľovce, detail scény Navštívenia s viditeľnými plodmi Ježiška a Jána Krstiteľa v telách ich matiek