Koceľovce, pohľad na juhovýchodnú časť presbytéria