Koceľovce, pohľad na južnú stenu presbytéria so scénami Korunovanie Panny Márie, Príchod Krista do Jeruzalema, Snímanie z kríža a Ukladanie do hrobu