Kraskovo, pohľad na kostol z juhovýchodu s fragmentmi nástennej maľby sv. Krištofa