Kraskovo, pohľad na stenu víťazného oblúka a do presbytéria