Kraskovo, detail Váženia duší s chlebmi na miske váh ako spásonosným závažím