Kraskovo, detail severnej steny presbytéria s apoštolom sv. Jánom