Kyjatice, pohľad pozdĺž východnej steny presbytéria z juhozápadu