Kyjatice, pohľad pozdĺž východnej steny presbytéria zo severozápadu