Kyjatice, pohľad na severnú stenu presbytéria s obrazom Bolestného Krista (Imago pietatis)