Kyjatice, pohľad na stenu a ostenie víťazného oblúka z juhozápadu