Kyjatice, pohľad na stenu a ostenie víťazného oblúka zo severozápadu