Kyjatice, postava sv. biskupa na severnej strane ostenia víťazného oblúka