Kyjatice, postava Sv. Kataríny (?) na južnej strane ostenia víťazného oblúka