Kyjatice, maľby Zajatia Krista a Krista pred Pilátom na víťaznom oblúku