Kyjatice, maľba Posledného súdu na severnej stene lode, 1426