Ochtiná, pohľad z lode kostola do presbytéria zo severozápadu