Ochtiná, pohľad na severnú stenu presbytéria so scénami Navštívenie Panny Márie, Kristov príchod do Jeruzalema, Bičovanie Krista a Korunovanie tŕním