Ochtiná, severná stena presbytéria so scénami Navštívenie Panny Márii a Kristov príchod do Jeruzalema