Ochtiná, scéna Navštívenia Panny Márie s viditeľnými plodmi Ježiška a sv. Jána Krstiteľa v telách matiek