Ochtiná, detail scény Navštívenia Panny Márie s viditeľnými plodmi Ježiška a sv. Jána Krstiteľa v plodoch ich matiek