Ochtiná, severná stena presbytéria so scénami Narodenie Krista, Posledná večera a Nesenia kríža