Ochtiná, severovýchodná a východná stena presbytéria