Ochtiná, pohľad na východnú stenu presbytéria s časťou scény Klaňania troch kráľov a zobrazením sv. Trojice