Ochtiná, detail južnej steny presbytéria so scénou Uvedenie Krista do chrámu a zobrazením anjela s dvoma korunami