Ochtiná, Kristus pred Pilátom, Kristus pred Kajfášom