Ochtiná, Oplakávanie Krista (Pieta) a dvaja svätí biskupi