Iconography

ADORATION OF THE MAGI

Ochtiná, Koceľovce, Kraskovo, Chyžné,

ANNUNCIATION

Ochtiná, Koceľovce, Chyžné, Kraskovo, Kyjatice, 

APOSTLES

Kraskovo, Koceľovce, Ochtiná, Kyjatice, Chyžné, 

ARREST OF CHRIST

Ochtiná, Koceľovce, Kyjatice, 

BOSOM OF ABRAHAM

Kraskovo,

CORONATION OF THE VIRGIN

Ochtiná, Koceľovce,

CROWNING OF CHRIST WITH THORNS

Ochtiná, Koceľovce, 

CRUCIFIXION OF CHRIST

Ochtiná, Koceľovce, Kyjatice,

CYCLE OF ST. LADISLAS

Kraskovo,

DESCENT FROM THE CROSS

Koceľovce, Ochtiná,

ENTOMBMENT OF CHRIST

Koceľovce, Ochtiná,

ENTRY INTO JERUSALEM

Ochtiná, Koceľovce,

FLAGELLATION OF CHRIST

Koceľovce, Ochtiná,

CHRISTOLOGICAL CYCLES

Ochtiná, Koceľovce, Chyžné, Kyjatice,

CHRIST BEFORE CAIAPHAS

Koceľovce, Ochtiná,

CHRIST BEFORE PILATE

Koceľovce,Ochtiná, Kyjatice,

CHRIST CARRYING THE CROSS

Koceľovce, Ochtiná, Kyjatice,

CHRIST IN LIMBO

Ochtiná, 

CHRIST ON THE MOUNT OF OLIVES

Ochtiná, Koceľovce,

CHURCH FATHERS

Chyžné, Koceľovce,

LAMENTATION OF CHRIST 

Kyjatice, Ochtiná, Kraskovo,

LAST JUDGMENT

Kyjatice, Ochtiná,

LAST SUPPER

Ochtiná, Koceľovce,

MAIESTAS DOMINI

Kraskovo,

MAN OF SORROWS / IMAGO PIETATIS

Chyžné, Kyjatice,

NATIVITY OF JESUS

Ochtiná, Koceľovce, Chyžné,

PRESENTATION OF JESUS AT HE TEMPLE

Ochtiná, Koceľovce,

PROPHETS

Koceľovce, Ochtiná, Kraskovo, Kyjatice, Chyžné,

RESURRECTION OF CHRIST

Ochtiná, Chyžné

SYMBOLS OF THE FOUR EVANGELISTS

Koceľovce, Kraskovo, Chyžné,

VIRGIN OF MERCY / SCHUTZMANTELMADONNA

Kraskovo,

VERA ICON

Kraskovo, 

VISITATION

Ochtiná, Koceľovce,

WEIGHING OF SOULS

Kraskovo, 

WISE AND FOOLISH VIRGIN

Chyžné, Kyjatice,