Autorské práva

Reprodukcie fotografií sú voľne dostupné na štúdijné a výskumné účely, nie na komerčné využitie. Príklad uvádzania ich zdroja pri publikovaní: 

Foto: Dávid Doroš, Stredoveká nástenná maľba na Gemeri / Medieval mural in Gemer (www.medievalmuralgemer.com

Príklad citovania textu: 

Peter Megyeši, Kraskovo. In: Stredoveká nástenná maľba na Gemeri / Medieval mural in Gemer (www.medievalmuralgemer.com)