Kontakt

Peter Megyeši (peter.megy@gmail.com); https://tuke.academia.edu/Pete... 

Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach

Centrum vied o umení, Slovenská akadémia vied v Bratislave