Ikonografia

ABRAHÁMOVO LONO

Kraskovo,

APOŠTOLI

Kraskovo, Koceľovce, Ochtiná, Kyjatice, Chyžné, 

BOLESTNÝ KRISTUS

Chyžné, Kyjatice, 

BIČOVANIE KRISTA

Koceľovce, Ochtiná, 

CIRKEVNÍ OTCOVIA

Chyžné, Koceľovce,

KLAŇANIE TROCH KRÁĽOV

Ochtiná, Koceľovce, Kraskovo, Chyžné,

KRISTOLOGICKÝ CYKLUS

Ochtiná, Koceľovce, Chyžné, Kyjatice, 

KRISTUS PRED KAIFÁŠOM

Koceľovce, Ochtiná, 

KRISTUS PRED PILÁTOM

Koceľovce,Ochtiná, Kyjatice, 

KRISTUS NA OLIVOVEJ HORE

Ochtiná, Koceľovce, 

KORUNOVANIE PANNY MÁRIE

Ochtiná, Koceľovce, 

KORUNOVANIE KRISTA TŔNÍM

Ochtiná, Koceľovce, 

KRISTUS V PREDPEKLÍ

Ochtiná,

MAIESTAS DOMINI

Kraskovo,

MÚDRE A POCHABÉ PANNY

Chyžné, Kyjatice,

NAVŠTÍVENIE PANNE MÁRIE

Ochtiná, Koceľovce, 

NARODENIE KRISTA

Ochtiná, Koceľovce, Chyžné,

NESENIE KRÍŽA

Koceľovce, Ochtiná, Kyjatice, 

OPLAKÁVANIE KRISTA / PIETA

Kyjatice, Ochtiná, Kraskovo, 

PANNA MÁRIA OCHRANKYŇA

Kraskovo,

POSLEDNÁ VEČERA

Ochtiná, Koceľovce, 

POSLEDNÝ SÚD

Kyjatice, Ochtiná, 

PRÍCHOD KRISTA DO JERUZALEMA

Ochtiná, Koceľovce,

SNÍMANIE Z KRÍŽA

Koceľovce, Ochtiná, 

STAROZÁKONNÍ PROROCI

Koceľovce, Ochtiná, Kraskovo, Kyjatice, Chyžné,

SVÄTOLADISLAVSKÝ CYKLUS

Kraskovo,

SYMBOLY ŠTYROCH EVANJELISTOV

Koceľovce, Kraskovo, Chyžné,

UVEDENIE KRISTA DO CHRÁMU

Ochtiná, Koceľovce,

UKLADANIE KRISTA DO HROBU

Koceľovce, Ochtiná, 

UKRIŽOVANIE KRISTA

Ochtiná, Koceľovce, Kyjatice, 

VÁŽENIE DUŠÍ / PSYCHOSTÁZA

Kraskovo,

VERONIKINA ŠATKA

Kraskovo

ZAJATIE KRISTA

Ochtiná, Koceľovce, Kyjatice, 

ZMŔTVYCHVSTANIE KRISTA

Ochtiná, Chyžné

ZVESTOVANIE PANNE MÁRII

Ochtiná, Koceľovce, Chyžné, Kraskovo, Kyjatice,